Puchar Polski we wspinaczce na czas

Zapraszamy do udziału w Pucharze Polski we wspinaczce wszystkich  młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów. Wspinaczka na czas to jedna z form zawodów, gdzie o wyniku decyduje szybkość pokonania drogi wspinaczkowej. Jako dyscyplina sportowa jest najbardziej widowiskową konkurencją zawodów wspinaczkowych polegającą na równoczesnym wspinaniu się (wyścigu) dwóch zawodników po równoległych drogach.

 

Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencje zawodnika na 2019 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców.

Rejestracja

Zgłoszenia są przyjmowane tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego a lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA. Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do dnia 20.03.2019. Zgłoszenia w dniu zawodów nie będą możliwe.

Opłata startowa

 • Młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy – 40 zł
 • Seniorzy i młodzieżowcy – 50 zł (juniorzy startujący w kategorii senior nie wnoszą dodatkowej opłaty).

Ww. płatności należy dokonać w dniu zawodów, przed rejestracją w Biurze Zawodów.

Ścianka wspinaczkowa Chwyciarnia w Arenie Gliwice, ul. Akademicka 50, Gliwice

PROGRAM WYDARZENIA

Sobota, 23 marca 2019

Młodzicy – 10 metrów

 • 09:00 – 09:30 – zapisy dla młodzików w biurze zawodów,
 • 10:00 – 11:30 – praktyki i eliminacje dla młodzików,
 • 11:45 – 12:15 – finały młodzików (8 zawodników)
 • 12:30 – ceremonia dekoracji

Juniorzy młodsi, juniorzy, młodzieżowcy i seniorzy

 • 11:30 – 12:30 – zapisy w biurze zawodów,
 • 13:00 – 15:00 – praktyki i eliminacje,
 • 15:15 – 16:15 – finały
 • 16:30 – ceremonia dekoracji
 • 16:45 – 18:00 – spotkanie z trenerami KN Olimpijskiej i Młodzieżowej, na spotkanie zaproszeni są również pełnoletni zawodnicy KN Olimpijskiej,

Skład sędziowski:

 • Sędzia główny: Rafał Kanowski
 • Sędzia PZA: Tomasz Sordyl
 • Sędziowie staż: Tomasz Piąstka, Tomasz Polichnowski.

Wspinaczka sportowa jest jedną z nowych dyscyplin, które wejdą w skład programu igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 roku.

Organizatorami wydarzenia są Polski Związek Alpinizmu i Arena Gliwice.