W dniach 6-8 listopada 2020 w Arenie Gliwic odbędzie się kurs sędziów wspinaczki sportowej PZA.

Kurs jest podstawą systemu szkolenia sędziów, umożliwiających nabycie uprawnień Sędziego PZA we wspinaczce sportowej zgodnie z odpowiednimi przepisami Polskiego Związku Alpinizmu.

Kandydaci na sędziów uzyskają wiedzę w zakresie aktualnych przepisów krajowych i międzynarodowych oraz praktyczne umiejętności związane z pracą sędziego podczas zawodów wspinaczki sportowej we wszystkich konkurencjach.

Podczas kursu istnieje możliwość unifikacji dla sędziów PZA. Przepisy obowiązujące w roku 2018 do pobrania ze strony www.pza.org.pl/sport/dokumenty.

Zgłoszenia można dokonać w recepcji Chwyciarni. Koszty dla kandydatów na Sędziów Wspinaczki Sportowej PZA: 300 zł (200 zł dla członków klubów zrzeszonych w PZA).

Tematyka szkolenia:

  • Przepisy wspinaczki sportowej PZA – omówienie teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne,
  • Nauka obsługi systemu pomiaru czasu PZA dla konkurencji na czas i bouldering,
  • Obsługa wyników w formularzach excela (własne laptopy mile widziane),
  • Informacje na temat rozliczania ryczałtów i delegacji sędziowskich.
Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: rafal.kanowski@pza.org.pl
Prowadzący kurs: RAFAŁ KANOWSKI – Sędzia wspinaczki sportowej PZA.

Organizatorami wydarzenia jest Chwyciarnia Arena Gliwice.

Partnerem wydarzenia jest Polski Związek Alpinizmu.

INFORMACJE

6-8.11.2020

Chwyciarnia Arena Gliwice