Zapraszamy na kolejne spotkanie regionalne Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z cyklu Booster MŚP i Dużych Firm – Jak wyposażyć firmę w skuteczne narzędzia rozwoju?

PROGRAM:

 • 09:45 Rejestracja gości, „B2B przy kawie”
 • 10:00 Otwarcie Boostera w Gliwicach – Ewa Jurczyga, Członek Zarządu Powiatu Gliwickiego
 • 10:05 „Gliwice – centrum wsparcia lokalnego biznesu” – Aleksandra Wysocka, zastępca Prezydenta Miasta Gliwice
 • 10:10 „Welcome speech” – dr Janusz Michałek, prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (KSSE) oraz Jacek Bialik, wiceprezes, kierujący Podstrefą Gliwicką KSSE
 • 10:20 „Możliwości inwestowania w KSSE” – prof. AWSB dr hab. Barbara Piontek, zastępca prezesa Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
 • 10:30 Polska Strefa Inwestycji. Jak uzyskać wsparcie dla swojego biznesu? – Łukasz Ciepły, project manager, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
 • 10:45 Następy poziom rozwoju biznesu: Czas na eksport – Adam Małecki, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
 • 11:00 Narzędzia wsparcia rozwoju przedsiębiorczości (oferta dostępna na rynku, kadry, finanse, inwestycje w Polskiej Strefie Inwestycji) – otwarta, moderowana dyskusja z udziałem ekspertów:
  •  Finansowanie przedsięwzięć – Józef Piętoń, dyrektor Regionu Śląskiego Banku Gospodarstwa Krajowego
  • Dostępne instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców – Jakub Sochacki, manager PricewaterhouseCoopers Polska
  • Oferta ARP dla sektora MŚP – Tomasz Król, dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Katowicach, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Jak pozyskać dobrych pracowników? – Elżbieta Modrzewska, manager ds. projektów edukacyjnych i rozwoju kadr, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
 • 11:45 Poczęstunek. Booster B2B – ONE STOP SHOP – indywidualne rozmowy z ekspertami/doradcami KSSE, BGK, PAIH, UM Gliwice, SP w Gliwicach, ARP, PwC, etc.
 • 12:00 Zakończenie spotkania

Zgłoszenia udziału (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy) przyjmowane są do 14 lutego 2020 do godz. 16:00 pod adresem: msulima@ksse.com.pl

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. obejmuje swym zasięgiem województwo śląskie oraz 6 powiatów województwa opolskiego. Obecnie działa w niej ponad 390 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 36 mld złotych i stworzyły 80.000 miejsc pracy.

10.00-12.00