Kilka dni temu miało miejsce jedno z ważniejszych szkoleń zespołu Arena Operator w temacie obsługi widza oraz osób odwiedzających Arenę Gliwice.

Tym razem – jak zapowiadaliśmy wcześniej – odbyło się szkolenie z zakresu prawidłowych postaw i zachowań w trakcie obsługi klientów z niepełnosprawnością.

Po wielu komentarzach, uwagach i przeprowadzanych rozmowach, zespół Areny Gliwice podnosi kolejny standard i tym samym pokazuje (mocniej akcentując) – jak ważne jest, aby KAŻDY odwiedzający Arenę mógł czuć się swobodnie i komfortowo – bez wyjątków.

#ArenaGliwiceBezBarier

Do przeprowadzenia szkolenia zaproszono p. Agnieszkę Filipkowską – Radną Miasta Gliwice, a przede wszystkim ekspertkę w zakresie pracy z osobami o różnym stopniu niepełnosprawności. Jej wiedza i praktyczne podejście doskonale wpasowało się w potrzeby podwyższenia standardu obsługi klienta – co jesteśmy przekonani – zaowocuje jeszcze większą chęcią wstępowania w mury i ścieżki Areny Gliwice.

Tak jest… i tak będzie!

W kilkugodzinnym spotkaniu wziął udział cały zespół operacyjny, który czuwa nad bezpieczeństwem i powodzeniem realizowanych wydarzeń. Poruszone zostały kluczowe aspekty współpracy z Klientem, szczególnie: bezstresowa, bezkonfliktowa i oparta na równych relacjach komunikacja z osobami Niepełnosprawnymi, nauka technik pomocy osobom niepełnosprawnym oraz budowanie relacji bez uprzedzeń w myśl społecznej integracji. Wszystko według założenia: maksimum praktyki / minimum teorii.

Jako zespół Areny, doskonale zdajemy sobie sprawę z ciężaru obowiązku jaki spoczywa na operatorze, w kontekście płynnej i partnerskiej współpracy z osobami, które chcą brać i biorą czynny udział w wydarzeniach i wszelkich atrakcjach odbywających się w gliwickiej arenie.

Co to oznacza dla naszych Widzów?

Jakość, standard, poczucie bezpieczeństwa i komfortu w jednym miejscu i czasie. Arena posiada wiele udogodnień, jako jeden z najmłodszych i najnowocześniejszych obiektów w Europie. Infrastruktura to jednak nie wszystko, za każdym działaniem nie stoi przepis czy zapis a człowiek. I to właśnie człowiek stanowi ten element, bez którego jakość obsługi może zostać utrzymana na najwyższych poziomie.

Jak podsumowała to sama Prowadząca: „Wierzę, że teraz obsługa klientów z niepełnosprawnością będzie wzorcowa!”

Jesteśmy przekonani i pewni, że inaczej nie będzie.