Arena Gliwice jest beneficjentem Subwencji Finansowej uzyskanej od Polskiego Funduszu Rozwoju